Peter- en meterschap

Een katten- of frettenleven wordt beter met jou als peter(meter)!

Ongetwijfeld draag je de dieren, en speciaal de katten of fretjes een warm hart toe. Misschien ben je niet in de gelegenheid een poes of een fret bij jouw thuis te houden voor vb. onaangepaste behuizing, teveel afwezig thuis, te druk verkeer, allergisch aan dieren, dieronvriendelijke huisbaas of buren enz...
Wel... dan hebben wij goed nieuws voor u.

Vanaf heden kan u door een maandelijkse bijdrage van 10 euro het peter- of meterschap van een poes of fret toegekend krijgen.

Bijzonder voor onze fretjes is het peter-of meterschap een goed initiatief, veel fretjes zijn niet meer adopteerbaar, dit kan komen door ziekte, te oud, dure medicatie, bijtgedrag enz… Met trots kunnen we zeggen dat er nog nooit een fret geëuthanaseerd werd bij vzw Dierengeluk.

Een niet adopteerbare fret wordt dan ook bij ons gehouden tot aan zijn dood. Natuurlijk kost dit veel geld voor onze vzw, daarom zijn we over gegaan tot het peter-of meterschap van een dier.

Dankzij het peter-of meterschap te aanvaarden is het een enorme steun voor onze vzw. om de nodige voeding, medicatie, medische ingrepen enz..... te betalen.

Bij voorbaat dank voor uw steun en... men zegge het voort!